Jak zapamiętać nazwy interwałów? Jak zatem nauczyć się interwałów?

Oto odwieczne moje pytanie. Jak sobie z tym poradzić?

Jak nauczyć się interwałów?
Dlaczego to jest takie ważne?

Uczę się muzyki, teorii muzyki. Uczę się grać na gitarze, a wiedza o odległościach między dźwiękami jest ważna. Ważna dla budowy akordów, dla budowy skal, dla umiejętnego przeniesienia tej wiedzy na gryf gitary.

Jak nauczyć się interwałów?
Dlaczego to jest dla mnie trudne?

Nazwy. Zdecydowanie nazwy są dla mnie wyzwaniem. Nigdy wcześniej nie uczyłem się tego nazewnictwa, nie miałem styczności z nazwami dla poszczególnych odległości.

Jak dzisiaj je czytam to mam wrażenie, że są one z kosmosu. A chciałbym je znać, by rozmawiać o muzyce, o jej aspektach teoretyczny w sposób profesjonalny.

No bo czy ta lista, te nazwy nie są dla początkującego muzyka zaklęte? Tak, brzmią jak zaklęcia 😉))

Nazwy interwałów

pryma czysta [zapis: 1cz] – ten sam dźwięk
sekunda mała [zapis: 2m] – 1 półton
sekunda wielka [zapis: 2w] – 2 półtony
tercja mała [zapis: 3m] – 3 półtony
tercja wielka [zapis: 3w] – 4 półtony
kwarta czysta [zapis: 4cz] – 5 półtonów
tryton [zapisy: 4zw lub 5zmn] – 6 półtonów
kwinta czysta [zapis: 5cz] – 7 półtonów
seksta mała [zapis: 6m] – 8 półtonów
seksta wielka [zapis: 6w] – 9 półtonów
septyma mała [zapis: 7m] – 10 półtonów
septyma wielka [zapis: 7w] – 11 półtonów
oktawa [zapis: 8cz] – 12 półtonów
nona mała [zapis: 9m] – odległość oktawy i sekundy małej – 13 półtonów
nona wielka [zapis: 9w] – odległość oktawy i sekundy wielkiej – 14 półtonów
decyma mała [zapis: 10m] – odległość oktawy i tercji małej – 15 półtonów
decyma wielka [zapis: 10w] – odległość oktawy i tercji wielkiej – 16 półtonów
undecyma czysta [zapis: 11cz) – odległość oktawy i kwarty – 17 półtonów
oktawa i tryton (zapis: 11< lub 12>) – odległość oktawy i trytona – 18 półtonów
duodecyma czysta [zapis: 12cz] – odległość oktawy i kwinty – 19 półtonów
tercdecyma mała [zapis: 13m] – odległość oktawy i seksty małej – 20 półtonów
tercdecyma wielka [zapis: 13w] – odległość oktawy i seksty wielkiej – 21 półtonów
kwartdecyma mała [zapis: 14m] – odległość oktawy i septymy małej – 22 półtony
kwartdecyma wielka [zapis: 14w] – odległość oktawy i septymy małej – 23 półtony
kwintdecyma czysta [zapis: 15cz] – odległość dwóch oktaw – 24 półtony

przeczytaj także

  • Jak nauczyć się interwałów?
    Nauka interwałów. Dlaczego to jest takie ważne? Uczę się muzyki, teorii muzyki. Uczę się grać na gitarze a wiedza o odległościach między dźwiękami jest ważna. Ważna dla budowy akordów, dla budowy skal, dla umiejętnego przeniesienia jest wiedzy na gryf gitary.
  • Plan dnia – sketchnotka
    Cel bez planu to tylko życzenie. Niezależnie od tego, czy chcesz zaplanować zadania zawodowe, wypracować nawyk
  • Grywalizacja Pokolenie graczy – sketchnoting
    Lubimy rywalizację. Lubimy pokazywać swoje osiągnięcia. Każdy w inny sposób i na innym polu. I właśnie na tym koncentruje się grywalizacja.

No i jak się tego nauczyć?
Jak nauczyć się interwałów?

Jak zwykle skorzystałem z moich umiejętności. Narysowałem skojarzenia, które mam z poszczególnymi nazwami interwałów. Nie wszystkimi, tymi dla mnie najważniejszymi.

Jak nauczyć się interwałów? Metodą wzrokowego zapamiętywania skojarzeń. To naprawdę proste i świetna zabawa. Załączam zdjęcia moich notatek.

Ma nadzieję, że teraz także dla Ciebie nauka nazw interwałów, nazw odległości między poszczególnymi dźwiękami stanie się prostsza.

Jak nauczyć się interwałów? Jak zapamiętać nazwy interwałów?
Jak nauczyć się interwałów?
Jak nauczyć się interwałów? Jak zapamiętać nazwy interwałów?
Jak nauczyć się interwałów?