Myślenie Wizualne to proces przetwarzania informacji za pomocą obrazów. Jest to naturalna forma komunikacji, którą ludzie wykorzystują od wieków. Sketchnoting to technika tworzenia notatek graficznych, która wykorzystuje myślenie wizualne.

Warsztat myślenia wizualnego i sketchnotingu został zorganizowany w dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu. Wzięły w nim udział sympatycy i Członkowie IPMA Polska skupieni wokół Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Warsztat poprowadził Andrzej Gajewski, który jest trenerem w dziedzinie myślenia wizualnego i sketchnotingu oraz aktywnie działającym Członkiem IPMA.

Podczas warsztatu uczestnicy poznali podstawy myślenia wizualnego i sketchnotingu. Dowiedzieli się, jak wykorzystywać obrazy do przekazywania informacji, jak tworzyć notatki graficzne, jak rozwijać kreatywność i jak wykorzystywać myślenie wizualne w pracy i życiu osobistym.

Warsztaty Myślenie Wizualne, Sketchnoting, Jamaluje.pl

Uczestnicy warsztatu wykonali kilka ćwiczeń, w których wykorzystali myślenie wizualne i sketchnoting. Wśród ćwiczeń znalazły się, tworzenie notatek graficznych, tworzenie instrukcji, budowanie baku inkon.

Uczestnicy warsztatu byli bardzo zadowoleni z zajęć. Po warsztatach stwierdzili, że myślenie wizualne i sketchnoting to bardzo skuteczne narzędzia, które można wykorzystać w różnych dziedzinach życia.

Korzyści z myślenia wizualnego i sketchnotingu

Myślenie wizualne i sketchnoting mają wiele korzyści, w tym:

  • pomagają zapamiętywać informacje
  • ułatwiają zrozumienie złożonych tematów
  • wspierają kreatywność
  • stymulują koncentrację
  • ułatwiają komunikację
  • wzmacniają motywację

Myślenie wizualne i sketchnoting to cenne narzędzia, które można wykorzystać w pracy, nauce i życiu osobistym. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności myślenia wizualnego i sketchnotingu, weź udział w warsztatach lub szkoleniu.